Med lang erfaring og solid faglig dyktighet ønsker vi til enhver tid å levere kvalitet i alle ledd, helt fra prosjektering til utførelse.


«Med lang erfaring og solid faglig dyktighet ønsker vi til enhver tid å levere kvalitet i alle ledd, helt fra prosjektering til utførelse.»

John Ø. Larsen
Daglig leder

OM OSS

Viken Entreprenør startet sin virksomhet 1. oktober 2019 av erfarne entreprenører innenfor virksomhetsområdene som dekker komplette entrepriser i bygg og anlegg.
Selskapet består av datterselskapene Viken Tekniske, Viken Montasje, Viken Vei & Anlegg og Viken Betong.

Viken Entreprenør leverer blant annet montasje av boliger og leilighetsbygg, totaltekniske entrepriser innenfor bolig og næring, vei og anleggsprosjekter og betongentrepriser.

Med lang erfaring og solid faglig dyktighet ønsker Viken Entreprenør å kunne levere prosjekter med høy kvalitet og innenfor de tidsrammer som våre kunder forventer.